History

ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ของเรา ปกติแล้วเราได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการอยู่บ่อยๆ แต่ไม่ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมา เพราะในสมัยก่อนนั้นการสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เราจึงได้ใช้หนทางอื่นเป็นช่องทางการติดต่อหรือการกระจายข่าวนั้นเอง โดยการกระจายข่าวนั้นมีหลายช่องทางด้วยกันในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันนี้การทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออัพเดทข่าวตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าและสะดวกอย่างมาก ทางเราจึงได้สร้างเว็บไซต์ ขึ้นมาในปี 2017 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความสะดวกสบายเราจึงได้มีเว็บทางด้านนิทรรศการขึ้นมาเพื่ออัพเดทข่าวสารให้กับสมาชิกทุกท่านได้เข้ามาเพื่อหาข้อมูลต่างๆ ที่หาดูได้ยากและไม่มีโชว์ตามเว็บไซต์ทั่วไป เราได้นำสิ่งเหล่านี้มานำเสนอเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการว่ามีอะไรบ้างในปัจจุบัน และยังทำให้ทุกคนไม่หลงลืมสิ่งเหล่านี้ไป ทางเราแนะนำสมาชิกทางด้านความรู้อย่างเต็มที่โดยสิ่งที่นำเสนอนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมที่มีความสนใจทางด้านศิลปะอย่างจริงจัง