วัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นดินเผา

วัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นดินเผา

Equipment

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทใดก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็คือการเตรียมหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเพียบพร้อมต่อการทำงานอยู่เสมอ เพราะว่าหากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมเพรียงที่จะทำงานแล้ว ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นเท่านี้ก็จะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ การทำเครื่องปั้นดินเผาเองก็เช่นเดียวกัน ต้องยอมรับว่านี่คือภูมิปัญญาที่คนไทยสามารถทำขึ้นมาได้ตั้งแต่ในยุคอดีต แต่ประเด็นก็คือต่อให้คนทำจะมีความสามารถแค่ไหนทว่าหากขาดการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ดีก็ไม่อาจทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้เหมือนกัน

วัสดุ อุปกรณ์ในการทำเครื่องปั้นดินเผา

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการใช้ทำเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบัน แม้อาจมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ทันสมัยมากขึ้น แต่วัสดุอุปกรณ์หลักๆ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

  1. ดินเหนียว – ดินเหนียวที่จะนำมาทำนี้ต้องไม่มีวัชพืช เศษหินดินทรายปนเปื้อน เรียกได้ว่าต้องเป็นดินที่มีความสะอาดมากพอสมควร เนื้อดินเหนียวจะต้องมีสีออกเหลืองนวลไม่ใช่สีดำเพราะหากดำเวลานำไปเผาแล้วสีจะไม่เป็นสีส้มตามต้องการ เนื้อดินต้องจับเป็นก้อนแน่นหนาไม่ร่วนหรือซุยเพราะจะทำให้เวลาปั้นเนื้อดินไม่เกาะอย่างที่ควรจะเป็น มีการผสมทรายละเอียดเล็กน้อย และนวดให้เนื้อดินเข้ากันได้ดี
  2. แป้นหมุน – เป็นตัวทำให้เกิดรูปร่างต่างๆ ของเครื่องปั้นดินเผา อาทิ แจกัน, แก้ว, โอ่ง, อ่าง, ชาม, ไห, กะละมัง เป็นต้น
  3. เหล็กหรือไม้ขูด – เอาไว้ใช้สำหรับการตกแต่ง ปาด ขีดเขียน ให้เกิดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ betflix เว็บตรง
  4. ผ้าคลุมดิน – ใช้สำหรับการคลุมเพื่อไม่ให้ดินแห้งตอนที่งานยังไม่เสร็จ หรือบางคนปั้นแล้วต้องการพักเอาไว้ก่อนก็สามารถนำผ้าคลุมดินนี้มาคลุมทับไว้เพื่อไม่ให้ดินเกิดการแห้งและแข็งตัวจนไม่สามารถนำมาปั้นให้เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ควรเป็นได้
  5. ไม้แกะสลัก – ส่วนมากทำจากไม้ไผ่ ใช้สำหรับการแกะสลักลวดลายเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับการแกะสลัก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ทั้งการใช้ไม้หรือเหล็กขูด

6. จอบ เสียม พลั่ว – ใช้สำหรับการขุดดินเหนียวขึ้นมาตามที่เราต้องการ สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนในการขุดดินขึ้นอยู่กับความถนัด ลักษณะของหน้าดิน ในการขุดแต่ละพื้นที่ แต่ละครั้งด้วย