นิทรรศการเสียงกระซิบ Whisper from the Past

นิทรรศการเสียงกระซิบ Whisper from the Past

Whisper-from-the-Past

WHISPER FROM THE PAST หรือ เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้นโดย “นายธีรวัฒน์ นุชเจริญผล” ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Center) ในวันที่ 30 พ.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 เริ่มเปิดนิทรรศการในวันที่ 8 มิ.ย. 2562 เวลา 18.00 น. โดยผลงานภาพวาดที่นำมาจัดแสดงนี้ มีจำนวนด้วยกันทั้งหมด 10 ภาพ ล้วนเป็นผลงานของนายธีรวัฒน์ทั้งหมด เป็นการนำเสนอเรื่องราวของบรรพบุรุษไทย ผ่านภาพวาดที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในแต่ละภาพ จะสังเกตเห็นได้ถึงปลาสีฟ้า ที่ถูกใช้เป็นองค์ประกอบหลักของภาพ ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นคนที่กำลังอุ้มปลาอยู่ ส่วนปลาตัวนี้มีชื่อว่า “ปลาฉันทะ” เป็นตัวแทนของความฝัน ความต้องการ ความรัก และคุณธรรม โดยใช้ธรรมเป็นหลักนำทาง ในบรรดาผลงานชุด WHISPER FROM THE PAST แบ่งเป็น 2 ชุด สำหรับชุดที่ 1 เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสถานที่สำคัญของประเทศไทย อย่างเช่นในศาสนสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 2 เป็นการบันทึกเรื่องราวความไม่สงบที่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เขียนเมื่อปี 2553 ใช้เทคนิคการวาดภาพแบบไทยโบราณ แต่ยังคงนำองค์ประกอบของโลกปัจจุบัน สอดแทรกไปตามจุดต่างๆ เช่น ตึกสูง ป้าย มือถือ ฯลฯ

Whisper-from-the-Past-

ผลงานจากชุด Whisper from the Past

รายชื่อภาพวาดด้านล่างนี้ เป็นผลงานที่เขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจของ ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล จากชุด Whisper from the Past แบ่งออกเป็นเรื่องราวของไทยยุคโบราณ ทับซ้อนกับเรื่องราวในปัจจุบัน กับ เหตุการณ์ความไม่สงบ ใจกลางกรุงเทพฯ เน้นใช้สีอะคริลิค กับผ้าลินิน หรือ ผ้าใบ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ภาพ ได้แก่

1.เพื่อนร่วมทางระหว่างกาลเวลาก้าวที่ 4 (Companions in Between Time on the 4th) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 120 x 160 เซนติเมตร

2.เพื่อนร่วมทางระหว่างกาลเวลา (Companions in Between Time) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 120 x 160 เซนติเมตร

3.อดีตของเธอคืออนาคตของฉัน (Your Past Is My Future) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 140 x 170 เซนติเมตร

4.ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย (Diligent, Frugal, Honest, Disciplined) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร

5.อาวุโสโอเค ผมก็โอเค (Senior OK, I’m OK) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร

6.กึ่งพุทธกาล 2 (Half of the Buddha Era 2) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผ้าลินิน ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร

7.แยกราชประสงค์ 2010 (Ratchaprasong Intersection) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร

8.ไทยนี้รักสงบ (Thai Love Peace) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 130 x 165 เซนติเมตร

9.กึ่งพุทธกาล (Half of the Buddha Era) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 135 x 155 เซนติเมตร

10.กึ่งพุทธกาล 3 (Half of the Buddha Era 3) ใช้สีอะคริลิค วาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร