นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ชุดวิถีธรรมชาติ และงานปั้นแป้นหมุน

นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ชุดวิถีธรรมชาติ และงานปั้นแป้นหมุน

Natural-Ceramics-and-Pottery-Arts

ปกติแล้วในแต่ละปีที่ผ่านพ้นไปก็มักจะมีศิลปิน นักออกแบบรวมไปถึงผู้ที่ทำงานทางด้านของศิลปะอันเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาได้ทำการรวบรวมผลงานเอาไว้ เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา แม้ต้องยอมรับว่างานศิลปะทางด้านนี้อาจมีไม่ได้มากมายเหมือนกับงานแขนงอื่นๆ แต่งานลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เน้นในเรื่องของความพอเพียง พูดง่ายๆ ก็คือคนที่ทำงานทางด้านนี้จะมีกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก มักเป็นกลุ่มคนที่มีใจรักในงานด้านนี้อย่างแท้จริง ที่สำคัญเป็นงานที่จำเป็นต้องให้เวลาในการทำงานพอสมควรเหมือนกันจึงจะสามารถนำผลงานออกมาจัดแสดงได้ ถึงกระนั้นก็ยังคงมีผู้ที่ให้ความนิยมชมชอบเกี่ยวกับงานในด้านของเครื่องปั้นดินเผาเข้ามาร่วมทำงานลักษณะนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ที่สำคัญดูๆ แล้วแนวโน้มในการทำงานประเภทนี้น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย สำหรับการจัดนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ชุดวิถีธรรมชาติและงานปั้นแป้นหมุน หรือ Natural Ceramics and Pottery Arts เป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดย ภรดี พันธุภากร กับ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ โดยภรดีได้มีการรวบรวมผลงานแนวธรรมชาติที่เขาเริ่มทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เท่าที่จะสามารถเก็บสะสมเอาไว้ได้ รวมไปถึงงานชุดใหม่ๆ ที่ได้มีการทำออกมา เรียกว่าผลงานที่ได้ออกมานี้เธอคือผู้ริเริ่มอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น ผลงานแนวทะเล, ชีวิตใต้ทะเล ที่ยังคงได้รับความนิยม นอกจากนี้ก็ยังมีการทำงานลักษณะดังกล่าวสืบทอดกันต่อมา หรือผลงานชุดผลไม้ ชุดข้าว ที่เป็นผลงานตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ก็นับได้ว่าเป็นผลงานที่มีลักษณะเรียบง่าย สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ด้านความเจริญงอกงาม ความสมบูรณ์แบบอันเกิดจากการผสมผสานทั้งรูปทางสามมิติ สีสัน พื้นผิว ความมันวาวที่มีในบางส่วน และความหยาบในบางส่วนของการเคลือบ ผลงานส่วนใหญ่ของเธอจะเน้นเรื่องความเรียบง่าย ตรงไปตรงมาส่วนผลงานของเสกสรร จะเป็นผลงานที่ถูกเรียกว่า Pottery Arts ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลงานดังกล่าวมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เขามักให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานที่เป็นชุด การใช้เทคนิคเฉพาะในการเคลือบ Pottery Arts เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะรูปทรงแนวภาชนะ อาทิ จาน ชาม โอ่ง อ่าง ไห ขวด ถ้วย เป็นต้น เน้นหนักคือการขึ้นรูปแบบการปั้นด้วยมือหรือการใช้แป้นหมุนเป็นส่วนใหญ่ คุณค่าสำคัญของงานประเภทนี้จะอยู่ที่การออกแบบ เมื่อดูแล้วต้องรู้สึกว่ามีความพิเศษในตัวเอง ผสมผสานกับกับเทคนิคทางด้านต่างๆ ทำให้งานลักษณะนี้ออกมาสวยงามอย่างยิ่ง