นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย มรดก พลังสร้างสรรค์ การรังสรรค์ ผลงานของช่างฝีมือ

นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย มรดก พลังสร้างสรรค์ การรังสรรค์ ผลงานของช่างฝีมือ

Thai-charm

กรมศิลปากร จับมือกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมด้วย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” อีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” คือ นิทรรศการพิเศษ นำเสนอการรังสรรค์ ผลงานของช่างฝีมือ รวมทั้งศิลปินชาวไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โบราณวัตถุ อันประกอบด้วยความหลากหลายทางการสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าซึ่งผสมผสานกับความร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน รวมไปถึงศิลปะที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ และศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ

Thai-charm-photo

จุดประสงค์การของนิทรรศการศิลปะ ‘มนต์เสน่ห์ไทย’

  • จัดแสดงโบราณวัตถุผสมผสานกับงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานที่เห็นได้อย่างเด่นชัด อย่างต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการแสดงมรดกซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ จนกระทั่งกลายมาเป็นศิลปะร่วมสมัย ให้ผู้ชมงานได้สัมผัสถึงประสบการณ์ต่าง
  • ศิลปินได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาจาก การหลงเสน่ห์ไปกับโบราณวัตถุซึ่งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในงานศิลปะ ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพ ซึ่งมีต่อช่างฝีมือในอดีต
  • มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากกรมศิลปากร มีสิ่งของหลายชิ้นได้ออกมาสู่โลกภายนอก พร้อมได้รับการแสดงในที่สาธารณะเป็นครั้งแรก
  • เพิ่มคุณค่ารวมทั้งยกระดับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพยายามผลักดันให้มีการก้าวพ้นหลักเกณฑ์ที่จำกัดซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
  • เป็นการให้ความสำคัญต่อผลงานในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งแสดงให้เห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย ซึ่งหลอมรวมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมสร้างผลงานสร้างสรรค์ อันแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

นอกจากนี้ความพิเศษของ นิทรรศการศิลปะมนต์เสน่ห์ไทย มาพร้อมโบราณวัตถุ 30 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่ ของศิลปินถึง 18 ซึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นนิทรรศการที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังช่วยสร้างความท้าทายสำหรับศิลปินทั้งหลาย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการตีความหมายงานของโบราณวัตถุ ซึ่งเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อแสดงความคารพต่อช่างฝีมือช่างนิรนามทั้งหลาย ที่สร้างผลงานโบราณอันทรงคุณค่าเหล่านี้ขึ้นมา

อีกทั้งยังมีความน่าตื่นเต้นอย่างสุดๆ ตรงที่เป็นครั้งแรก ซึ่งโบราณวัตถุมากมาย หลายต่อหลายชิ้น จะได้ถูกนำออกมาแสดงสู่สาธารณะชนทั้งหลาย ซึ่งมาพร้อมกับผลงานใหม่ โดยศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่มาจากโบราณวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าของช่างฝีมือปรมาจารย์เหล่านี้