งานศิลป์ปั้นดิน “ภูมิพล” เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9

งานศิลป์ปั้นดิน “ภูมิพล” เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9

The-art-of-the-two-tribes-9-follow-the-father

คนไทยทุกคนต่างก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั่นจึงทำให้มีหลายคนพยายามที่ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีให้กับพระองค์เสมอมา เหตุนี้เองจึงได้มีศิลปินจัดงานนิทรรศการที่มีคอนเซ็ปต์ว่า ศิลปินทำงานปั้นดิน “ภูมิพล” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 กับงานที่มีชื่อว่า ศิลป์สองแคว ๙ ตามรอยพ่อ งานดังกล่าวนี้จะมีการจัดขึ้นไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคม เป็นนิทรรศการสำหรับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงประจำรัชกาลที่ 9 โดยกลุ่มศิลปินในจังหัดพิษณุโลกได้ทำการจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้นมา กิจกรรภายในงานก็จะได้พบกับการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานปั้นที่มาในรูปแบบของประติมากรรมปูนปั้น ที่มีการรวมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยือนพิษณุโลกรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยรูปปั้นดังกล่าวก็มีหลากหลาย อาทิ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะพระองค์ทรงบิณฑบาตถือว่าเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะเคยเห็น เป็นงานที่จัดแสดงขึ้นมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ชาวศิลปินของพิษณุโลก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งกับการได้มีโอกาสไปชมด้วยตนเอง