History

contact

ประวัติ annasewhoy.com

ประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ของเรา ปกติแล้วเราได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการอยู่บ่อยๆ แต่ไม่ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพราะในสมัยก่อนนั้นการสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเราจึงได้ใช้หนทางอื่นเป็นช่องทางการติดต่อหรือการกระจายข่าวนั้นเอง โดยการกระจายข่าวนั้นมีหลายช่องทางด้วยกันในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันนี้การทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออัพเดทข่าวตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าและสะดวกอย่างมากทางเราจึงได้สร้างเว็บไซต์ www.annasewhoy.com ขึ้นมาในปี 2017 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราซื้อต่อมาปรับแต่งใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม เหตุผลที่เราซื้อเว็บไซต์มาเพราะว่าชื่อโดเมนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราโดยตรงและเพื่อความไม่ยุ่งยากทุกวันนี้เราจึงได้มีเว็บ www.annasewhoy.com ขึ้นมาเพื่ออัพเดทข่าวสารเป็นของตนเอง