Category: News Exhibition

RE-PRESENCE

นิทรรศการผลงานศิลปะ RE-PRESENCE

นิทรรศการศิลปะ RE-PRESENCE จัดขึ้นวันที่ 17 สิงหาคม – 22 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลาทำการ อังคาร – เสาร์ 10.00น. – 18.00น. ปิดวัน อาทิตย์ – จันทร์ ณ Kalwit Studio & Gallery สำหรับงานนี้ถือกำเนิดมาจากแนวคิดที่ว่า เพราะความจริงไม่เคยหยุดนิ่ง และไม่อาจย้อนกลับได้

LOOKING7

นิทรรศการศิลปะพัฒนศิลป์เพื่อการศึกษา

อีกหนึ่งงานศิลปะอันน่าภาคภูมิใจ ‘นิทรรศการศิลปะ LOOKING 7’ เป็นการจัดแสดงผลงานของเหล่านักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ จากสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เปิดให้ผู้เข้าชมทุกคน เข้าชมฟรี !! นิทรรศการนี้จัดแสดงระหว่าง วันที่ 4 – 28 กันยายน พ.ศ. 2561

Equipment

วัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นดินเผา

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทใดก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็คือการเตรียมหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเพียบพร้อมต่อการทำงานอยู่เสมอ เพราะว่าหากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมเพรียงที่จะทำงานแล้ว ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ