Category: News Exhibition

LOOKING7

นิทรรศการศิลปะพัฒนศิลป์เพื่อการศึกษา

อีกหนึ่งงานศิลปะอันน่าภาคภูมิใจ ‘นิทรรศการศิลปะ LOOKING 7’ เป็นการจัดแสดงผลงานของเหล่านักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ จากสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เปิดให้ผู้เข้าชมทุกคน เข้าชมฟรี !! นิทรรศการนี้จัดแสดงระหว่าง วันที่ 4 – 28 กันยายน พ.ศ. 2561

Equipment

วัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นดินเผา

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานประเภทใดก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็คือการเตรียมหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเพียบพร้อมต่อการทำงานอยู่เสมอ เพราะว่าหากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมเพรียงที่จะทำงานแล้ว ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ

Earthenware

เทคนิคและวิธีการปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผานับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นสิ่งที่คนไทยยังคงนิยมชมชอบในการใช้งานเรื่อยมาแม้ว่าในยุคนี้จะมีวัตถุถูกพัฒนามาจากวัสดุที่หลากหลายก็ตามที ทว่าเครื่องปั้นดินเผาเองต่างก็ยังคงเอกลักษณ์ในความเป็นตัวเองหลายด้านชนิดที่วัสดุประเภทอื่น